Zarząd Dróg i Mostów Lublin rozpoczyna przetarg na realizację projektu budowy ulicy Kruszynowej w dzielnicy Ponikwoda

Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju, poinformował o rozpoczęciu procedur związanych z prawem zamówień publicznych przez Zarząd Dróg i Mostów. Celem tych działań jest wybór wykonawcy dla planowanego projektu budowy ul. Kruszynowej w dzielnicy Ponikwoda. Projekt ten jest możliwy do realizacji dzięki uzyskanemu dofinansowaniu zewnętrznemu. Głównym celem inwestycji jest poprawa warunków ruchu zarówno kołowego, jak i pieszego przez wymianę starszej nawierzchni jezdni oraz dodanie brakującej części, a także budowę dwustronnych chodników. Zmiana ta znacznie podniesie komfort życia mieszkańców dzielnicy Ponikwoda, poprawiając ich bezpieczeństwo oraz ułatwiając dostęp do głównych arterii komunikacyjnych dzielnicy i miasta, takich jak ul. Walecznych czy ul. Węglarza.

Inwestycja obejmuje kompleksową budowę ul. Kruszynowej na całym jej odcinku – od skrzyżowania z ulicą Owocową aż do skrzyżowania z ulicą Barwinkową. Plan zakłada budowę nowej jezdni bitumicznej o szerokości 5 metrów, utrzymanej w obecnym kształcie trasy, oraz dwustronne chodniki z kostki betonowej o szerokości użytkowej 2,3 metra. Na chodnikach przewidziane są także zjazdy do posesji, dostosowane do szerokości bram.

Projekt przewiduje również budowę nowoczesnej kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem kanałowym, a także montaż nowego oświetlenia ulicznego. Ta wieloaspektowa modernizacja infrastruktury drogowej w dzielnicy Ponikwoda ma na celu poprawę warunków życia jej mieszkańców oraz ułatwienie komunikacji miejskiej.