Obwodnica Nałęczowa: Odcinek drogi o długości 5,2 km zostanie oddany w ciągu trzech miesięcy

Zgodnie z planami, za około trzy miesiące powinien zostać zakończony proces budowy obwodnicy wokół Nałęczowa. Nowy fragment infrastruktury drogowej, którego długość wynosi 5,2 km, ma na celu umożliwić kierowcom omijanie popularnego uzdrowiska od strony północnej. Koszt całej inwestycji wyniesie ponad 125 mln zł.

Pierwszy etap budowy obwodnicy obejmuje nowy fragment drogi wojewódzkiej nr 830, która jest jedną z najbardziej zatłoczonych tras w regionie. Roboty przy budowie nowego odcinka rozpoczęły się w Sadurkach i mają zakończyć się w pobliżu Drzewce-Kolonii. Firma Strabag jest głównym wykonawcą tego projektu.

Na chwilę obecną, zaawansowanie prac można określić na poziomie 85%. Kamil Jakubowski, rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, informuje, że prace przebiegają sprawnie dzięki korzystnym warunkom atmosferycznym. Wszystkie prace przygotowawcze zostały już ukończone – przebudowano kolizje z sieciami infrastruktury teletechnicznej, zakończono budowę przepustów oraz przeprowadzono w całości wymianę i wzmocnienie gruntu.