Postępy w budowie obwodnicy Nałęczowa: inwestycja warta ponad 125 mln zł ma zakończyć się za trzy miesiące

W ciągu następnych trzech miesięcy oczekuje się zakończenia prac przy tworzeniu obwodnicy w Nałęczowie. Powstaje ona po północnej stronie uzdrowiska i będzie miała długość około 5,2 km. To przedsięwzięcie, które kosztuje łącznie ponad 125 milionów złotych.

Za pierwszym etapem tego projektu stoi budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej numer 830, która jest jedną z najbardziej ruchliwych tras w tym regionie. Nowy fragment tej drogi zaczyna się w miejscowości Sadurki i kończy w okolicy Drzewce-Kolonia. Zadanie to wykonuje Strabag.

Aktualny stopień zaawansowania prac wynosi już 85 procent. Jak informuje Kamil Jakubowski, rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym, prace idą pełną parą. Do tej pory ukończono wszystkie prace przygotowawcze, skończono przebudowę kolizji z sieciami infrastruktury teletechnicznej oraz budowę przepustów. Wykonano także całkowitą wymianę i wzmocnienie gruntu.

Jak dodaje Jakubowski, obecnie ekipa budowlana skupia się na pracach wykończeniowych. Wśród nich jest budowa estakady długiej na 400 metrów przebiegającej nad rzeką Bochotniczanką, prace brukarskie i nawierzchniowe, a także budowa kanalizacji deszczowej. Ponadto trwają prace nad wzmocnieniem rowów odwadniających i humusowaniem z obsiewaniem. Nie zapomniano także o budowie oświetlenia ulicznego.