Kolejna inwestycja w bezpieczeństwa mieszkańców Nałęczowa

Wizja nowej inwestycji, mającej na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa lokalnej społeczności, jest tuż za rogiem. Planowana konstrukcja chodnika wzdłuż ulicy Kombatantów w urokliwym miasteczku Nałęczów, rozciągająca się od ulicy Batalionów Chłopskich do Kamieniak, ma niedługo rozpocząć swoje działania.

13 października podpisano umowę pomiędzy gminą Nałęczów a Wojewodą Lubelskim, która zabezpiecza finansowanie tej ważnej inwestycji. Środki na realizację tego projektu pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co jest wyraźnym dowodem na to, jak bardzo rząd ceni i wspiera lokalne inicjatywy zmierzające do poprawy infrastruktury drogowej.

Ale to nie wszystko – oprócz budowy chodnika na ulicy Kombatantów, planowane są dodatkowe udogodnienia w postaci przejścia dla pieszych oraz oświetlenia. Te elementy, choć mogą wydawać się drobnostką, będą miały duży wpływ na bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, a także uczynią Nałęczów jeszcze bardziej przyjaznym dla mieszkańców i turystów.

Mamy nadzieję, że wkrótce ruszy proces przetargowy, który pozwoli wyłonić wykonawcę tego ambitnego zadania. Z niecierpliwością czekamy na widoczne efekty tej inwestycji!