Jak rozkładają się wydatki budżetu miasta Nałęczowa? Oto co pochłania najwięcej z kasy miasta!

Jak każde większe miasto i gmina, tak i Nałęczów musi sobie radzić z wieloma wydatkami i wyzwaniami jakie wiążą się z utrzymaniem instytucji publicznych. Oto na co idą podatki mieszkańców!

Na pierwszym miejscu stoją wydatki związane z oświatą i wychowaniem. Placówki oświatowe to roczny koszt rzędu prawie 19 milionów złotych. Utrzymanie nałęczowskiego magistratu wraz z zatrudnieniem pracowników administracji, to wydatek prawie 5 milionów złotych. Trzecie miejsce w wydatkach to koszty związane z działalnością gospodarki komunalnej, bo to aż 4 miliony złotych. Jednak połowa z nich to wydatki związane z gospodarką odpadami.

2 miliony z miejskiej kasy zostanie przeznaczone na pomoc społeczną, a nieco ponad 1 milion na kulturę w Nałęczowie. Najmniej w tym zestawieniu, bo tylko 235 tysięcy złotych, będzie przekazane za zadania bieżące związane ze sportem.

Podsumowując budżet, burmistrz Nałęczowa, Wiesław Pardyka dodał, że na wiele potrzebnych rzeczy związanych z działaniem miasta i gminy zwyczajnie zabrakło pieniędzy. Jako powód podaje gwałtowny wzrost kosztów związanych z energią elektryczną i ogrzewaniem.