Inicjatywa Klubu Seniora Susełek "Blisko" – odkrywanie walorów krajoznawczych i kulturalnych regionu

Na mokre porannej godziny 7:00, ósmego sierpnia 2023 roku w miejscowości Hubale, zainaugurowano działania lokalnego Klubu Seniora Susełek. Akcja była elementem ogólnopolskiego konkursu „Blisko”, prowadzonego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Zamość z/s w Mokrem pod hasłem „Biblioteka Blisko Ciebie”. Całość działań wpisuje się w Priorytet 1: Poprawa oferty bibliotek publicznych, realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Szczególnie ważnym zagadnieniem, na które skupiają się działania tego priorytetu, jest kierunek interwencji 4.1., nazywany skrótowcem BLISKO, co rozszyfrowuje się jako Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność.

Celem przedsięwzięcia była intensyfikacja starań mających na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie o to, jakie walory krajoznawcze i kulturalne ma nasz region. Do głównych inspiracji, które naprowadziły nas na ścieżkę odkrywania tych aspektów, należały różnorodne tytuły książek i przewodników, dostępnych do wypożyczenia w bibliotece.

Pierwszym punktem na trasie naszej eksploracyjnej podróży był Nałęczów. Wszyscy uczestnicy wyprawy założyli stylowe kapelusze, a potem ruszyliśmy na spotkanie z literaturą i jej twórcami, którzy często odwiedzają to urocze miasteczko.