Europejski Bank Inwestycyjny zwiększa zaangażowanie finansowe w efektywność energetyczną w Polsce

Wskazała to prof. Teresa Czerwińska, która jest wiceprezesem Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), zaznaczając, że choć w kraju mamy do czynienia z 12 realizowanymi projektami ELENA, zapotrzebowanie na wsparcie finansowe dla działań związanych z efektywnością energetyczną wykracza znacznie poza ten zakres. Dlatego bank jest gotowy do zwiększenia swojego udziału finansowego w tym obszarze.

Jak przekazał Marcin Janiak, pełniący rolę zastępcy dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, na działania związane z efektywnością energetyczną przeznaczone zostały środki o łącznej wartości 11,7 miliarda euro. Wśród tych funduszy znajduje się kwota 3,85 miliarda euro, która pochodzi z programów regionalnych wybranych województw oraz ze Społecznego Funduszu Klimatycznego. Ten ostatni ma rozpocząć swoją działalność w Polsce dopiero od roku 2026. Finansowanie jest udzielane przez procedury konkursowe.

Podczas spotkania, które odbyło się we wrześniu w ramach serii Roadshow organizowanej przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w celu promowania narzędzia ELENA, Janiak podkreślił, jak istotne jest przygotowanie solidnych projektów, które będą mogły liczyć na wsparcie finansowe. Zaznaczył, że projekt ELENA stanowi doskonałe narzędzie do realizacji takich inwestycji w efektywność energetyczną.