Zaproszenie do konsultacji społecznych nad projektem uchwały dotyczącej Komitetu Rewitalizacji Gminy Nałęczów

Dnia 7 maja, na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nałęczowie, ukazało się obwieszczenie prezydenta miasta. Informuje ono o rozpoczęciu konsultacji społecznych na temat propozycji uchwały Rady Miejskiej, której celem jest określenie procedur wybierania członków oraz sformułowanie zasad funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji Gminy Nałęczów.

W oświadczeniu czytamy: „Burmistrz Nałęczowa, działając na mocy art. 6 i art. 7 ust. 2 oraz 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 278) informuje o wprowadzeniu konsultacji społecznych dla projektu uchwały Rady Miejskiej w Nałęczowie odnośnie definicji zasad wyboru członków i zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Nałęczów”.

Konsultacje społeczne mają na celu zgromadzenie opinii i uwag od osób bezpośrednio zaangażowanych w proces rewitalizacji, w tym przede wszystkim od mieszkańców gminy Nałęczów. Są one również otwarte dla podmiotów, które prowadzą lub planują prowadzić działalność gospodarczą lub społeczną na terenie gminy Nałęczów, a także dla innych zainteresowanych osób i instytucji – zauważył Wiesław Pardyka, burmistrz Nałęczowa, komunikując o rozpoczęciu konsultacji.