W Nałęczowie wzrosną opłaty klimatyczne. Więcej zapłacą turyści!

Zgodnie z obowiązującym prawem, turyści przebywający w miejscowościach o charakterze uzdrowiskowym, muszą dodatkowo zapłacić tak zwaną opłatę uzdrowiskową. Jest ona doliczana do każdej pełnej doby jaką spędza w danym miejscu. W Nałęczowie ta opłata wzrośnie aż do pięciu złotych!

W ubiegłym roku, opłata uzdrowiskowa w Nałęczowie wynosiła 4,20 za każdą rozpoczętą dobę. W roku 2023 turyści zapłacą już 5 zł. Nieco taniej jest w Kazimierzu Dolnym, gdzie opłata klimatyczna wynosiła 2,50 zł, a od nowego roku wzrośnie do 2,80zł. Spory wzrost opłat jest tłumaczony w różny sposób. Jednak, jak każda podwyżka, budzi niezadowolenie u części turystów.

Urząd Gminy Nałęczowa w oficjalnych komunikatach podaje, że wzrost opłaty miejscowej jest spowodowany zmianami w prawie oraz zwiększonymi wydatkami. Z puli tych pieniędzy, spora część idzie na wydatki związane z utrzymaniem czystości w mieście. Dodatkowo, pieniądze te mają być zabezpieczeniem z tytułu potencjalnych strat związanych z ograniczeniem działalności gospodarczej i inwestycyjnej.