W Nałęczowie otwarto rondo im. Józefa Piłsudskiego!

Długo zastanawiano się nad patronem dla nowego ronda w Nałęczowie. Wśród typów przewijały się różne nazwiska, związane z polityką, historią i kulturą tego miasta. Postawiono na Józefa Piłsudskiego.

Jak tłumaczył swoją decyzję burmistrz Nałęczowa, Wiesław Pardyka, Józef Piłsudski już na stałe wpisał się w polską kulturę, sztukę i literaturę. Walczył o wolność, granice i szacunek. Patron ten całe swoje życie podporządkował właśnie dążeniu do całkowitej wolności swojego kraju. I za to właśnie, chciano również specjalnie uhonorować do w Nałęczowie.

Imię nadano podczas specjalnie zwołanej sesji Rady Miasta, gdzie podjęto oficjalną uchwałę. Projekt przyjęto jednogłośnie. Rondo imienia Józefa Piłsudskiego jest już otwarte dla wszystkich poruszających się po mieście.

Budowa ronda i infrastruktury z nim związanej nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego z funduszy celowych Unii Europejskiej oraz dotacji w samorządu województwa. Część pieniędzy pochodziła również ze wsparcia rządowego w ramach projektu Polski Ład.