PKP Intercity ma zamiar zainwestować ponad 6 milionów złotych w rozbudowę bocznicy kolejowej w Lublinie

Państwowy przewoźnik, PKP Intercity, zamierza przeznaczyć ponad 6 milionów złotych na projekt rozszerzenia bocznicy kolejowej w Lublinie. Zgodnie z tym planem, przetarg na realizację tego zadania otrzymało pięć firm.

Realizacja tego ambitnego przedsięwzięcia przyczyni się do stworzenia aż 150 nowych miejsc pracy. Projekt dotyczy renowacji bocznicy kolejowej należącej do PKP Intercity, która znajduje się w pobliżu dworca Lublin Główny. To tutaj wykonuje się prace serwisowe na pociągach przewoźnika. Z informacji uzyskanych przez PKP Intercity wynika, że koszt dokumentacji projektowej tej inwestycji jest znany. W konkursie na jej przygotowanie udział bierze 5 firm. Cztery z nich złożyły oferty finansowe mieszczące się w budżecie zaplanowanym przez spółkę kolejową, wynoszącym 6,65 miliona złotych brutto.

Najniższa kwota, jaką chce uzyskać konsorcjum firm Infrares z Warszawy (lider) oraz BDK z Lublina (partner) wynosi 2,27 miliona złotych. Stołeczna firma Infra wyceniła swoje usługi na 3,06 miliona złotych. W granicach limitu założonego przez PKP Intercity mieszczą się również wspólna oferta Sweco Polska z Poznania i łódzkiego Biura Projektów Kolejowych i Usług Inwestycyjnych (4,28 miliona złotych), a także propozycja ELKOL-u z Bytomia (6,08 miliona złotych). Jednak oferta BBF z Poznania znacznie przekracza ten limit, szacując koszt sporządzenia dokumentacji na 11,44 miliona złotych.