Zmiany w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie: Prezes i jego zastępca podają się do dymisji

Jak zostało oficjalnie ogłoszone, prezydium Sądu Apelacyjnego w Lublinie doświadcza istotnych zmian. Prezes Jerzy Daniluk oraz jego bliski współpracownik, zastępca Piotr Czerski, wystosowali pisma rezygnacyjne, które zostały udostępnione publicznie na stronie internetowej sądu.

Dokumenty te zawierają zastrzeżenia dotyczące działań Adama Bodnara, aktualnie sprawującego funkcję ministra sprawiedliwości. Prezes Daniluk wyraził w swoim liście otwartym najsilniejszy sprzeciw wobec polityki kadrowej i legislacyjnej prowadzonej przez obecną ekipę rządzącą resortem sprawiedliwości. Zaznaczył jednocześnie, że te decyzje są dla niego aksjologicznie obce.

Jerzy Daniluk zauważył również, iż interpretacja przepisów prawa jest obecnie zaproponowana w sposób kwestionujący podstawowe zasady jej wykładni. Krytycznie odniósł się także do treści zawartych w decyzjach o odwołaniu sędziów, które częstokroć mają charakter znieważający. Według niego, takie działania są często motywowane chęcią zemsty czy poniżenia osoby, która jest postrzegana jako przeciwnik polityczny.

W ocenie prezesa Daniluka, grupa sędziów od kilku lat angażuje się w spór polityczny, nie mogąc pogodzić się z wynikiem wyborów. Przy tym, według jego zapewnień, odrzucili oni niezawisłość wielu sędziom. Prezes sądu krytykował także media, które – jak ocenia – są sprzyjające tej grupie, termin „neosędzia” oraz obecną władzę, która – w jego odczuciu – traktuje sędziów z brakiem odpowiedniego szacunku i sztucznie dzieli środowisko prawnicze.