Południowe rejony Lubelszczyzny będą miały połączenia kolejowe z Lublinem

Rozwoju doczeka się komunikacja kolejowa na południu województwa lubelskiego, gdzie mieszkańcy będą mogli skorzystać z nowych połączeń z Lublinem. Część tej inwestycji to opracowanie dokumentacji projektowej wycenionej na kwotę ponad 23 milionów złotych. W zakres tych prac wchodzi stworzenie projektu dla 18-kilometrowego odcinka linii kolejowej pomiędzy Szastarką a Janowem Lubelskim oraz około 12-kilometrowej jednotorowej linii kolejowej do Kraśnika Fabrycznego, która będzie dodatkowo połączona z Kraśnikiem przez Miasto-Kraśnik.

Oprócz tego, w ramach przewidzianych prac, powstanie również projekt budowy i elektryfikacji 35-kilometrowego odcinka jednotorowej linii kolejowej pomiędzy Janowem Lubelskim a Biłgorajem.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oficjalnie podpisały umowę z wykonawcą tych prac, którym będzie Konsorcjum Mosty Katowice Sp. z o.o. pełniące rolę lidera projektu oraz współpracująca z nim firma Arcadis Sp. z o.o., która wystąpi jako partner w tej inwestycji.