Podsumowanie procesu odnowy Parku Zdrojowego w Nałęczowie, wartego 24 mln złotych

Zaledwie miesiąc dzieli nas od zakończenia prac rewitalizacyjnych, które miały miejsce w Parku Zdrojowym w Nałęczowie. To monumentalne przedsięwzięcie pochłonęło około 24 milionów złotych.

Park Zdrojowy, o powierzchni 25 hektarów, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Nałęczowie. Proces odnawiania tego obszaru jest aktualnie w toku. Justyna Kuzioła, zastępca burmistrza Nałęczowa, przewiduje, że prace te zostaną ukończone do końca maja 2024 roku.

Projekt rewitalizacji parku został rozpoczęty na początku 2023 roku i obejmował wiele różnorodnych działań. Kuzioła wymienia kilka z nich, takich jak pielęgnacja istniejących drzew, sadzenie nowych drzew i kwiatów, prace hydrotechniczne, które obejmowały regulację i umocnienie brzegów rzeki Bochotniczanki oraz stawu faszyną. Wraz z tymi działaniami dokonano oczyszczenia stawu poprzez usunięcie około 1,5 metra mułu, a także budowę nowego jazu.

Woda ze stawu została tymczasowo spuszczona na czas prowadzenia prac hydrotechnicznych. Pod koniec maja, zwiedzający park mieli już możliwość relaksu przy wypełnionym zbiorniku.

Projekt odnowy przewidywał również budowę nowej fontanny i dodatkowych drewnianych podestów na wyspie, z których prowadzą schody do wody.