Kierowcy i mieszkańcy Puław zaniepokojeni problemem parkowania na ulicy Krańcowej

Ulica Krańcowa w Puławach, niekiedy przysparza kierowcom wielu problemów. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych, niektórzy zmotoryzowani decydują się na zaparkowanie pojazdu na chodniku. Część mieszkańców wskazuje jednak na potrzebę instalacji słupków, które uniemożliwiłyby tę praktykę, jak i na konieczność stworzenia dodatkowych miejsc postojowych.

Kiedy ulica Krańcowa była projektowana, liczba pojazdów w mieście była znacznie mniejsza, a sama ulica miała służyć przede wszystkim mieszkańcom pobliskiego osiedla. Dziś korzystają z niej nie tylko lokalni mieszkańcy, ale również różni użytkownicy – w tym interesanci starostwa, PCPR-u, pacjenci Internusu i Bio-Relaxu, goście hotelu i restauracji Sybilla, rodzice uczęszczający do miejskiego przedszkola nr 16 oraz pracownicy laboratorium IUNG-u. Pomimo znacznego wzrostu ruchu drogowego na ulicy Krańcowej, liczba miejsc parkingowych – według relacji mieszkańców – jest niewystarczająca. Twierdzą nawet, że parkowanie tutaj w szczycie komunikacyjnym między 7:30 a 15:30 jest praktycznie niemożliwe.

Mieszkańcy zwracają także uwagę na problem zastawiania chodników przez auta, co utrudnia poruszanie się pieszym. Złożyli oni petycję do przewodniczącej puławskiej rady miasta, w której sugerują montaż blisko setki słupków, aby skutecznie zablokować możliwość parkowania na chodnikach.

– Zaparkowane samochody często blokują przejazd wózków dziecięcych, zmuszając pieszych do korzystania z jezdni – argumentują autorzy petycji. Wskazują również na przyśpieszone zużywanie nawierzchni chodnika, w tym deformacje kostki brukowej, jako dodatkowy efekt parkowania na chodnikach.