Dariusz Działo, były nadinspektor, obejmuje stanowisko dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim

Pozycję dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim objął niedawno Dariusz Działo. Byłą funkcją tego doświadczonego nadinspektora było kierowanie Wydziałem Zarządzania Ruchem i Mobilnością, który znajduje się pod patronatem lubelskiego ratusza.

Stopniowa konsolidacja Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego to jeden z najistotniejszych punktów na liście moich priorytetów – mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Pierwszym etapem w tym procesie była nominacja na dyrektora Jarosława Szymczyka. W przeszłości pełnił on rolę dyrektora generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i teraz po raz kolejny powrócił na to stanowisko.

Drugim krokiem w procesie wzmacniania wydziału było powołanie na dyrektora Dariusza Działo, osobę o niekwestionowanym doświadczeniu w dziedzinie obronności i współpracy ze służbami mundurowymi. Przez wiele lat dwukrotnym komendantem wojewódzkim.